xiuno邮箱email认证修改版,支持发贴强制验证邮箱
xiunoa 2020-8-17

增加支持验证邮箱后才能发贴

默认开启,关闭需要


上传的附件:
最新回复 (18)
全部楼主
 • yifanbbs
  2020-8-28 2
  0
  huifu 
 • f5yefydxb
  2020-9-13 3
  0
  kk
 • deskson
  2020-11-16 4
  0
  回复并刷新
 • lanq
  2020-11-16 5
  0
  回复并刷新
 • 雷猴啊
  2021-1-17 6
  0
  回复并刷新
 • 55555
  2021-2-8 7
  0
  1111
 • GWF
  2021-3-26 8
  0
  顶楼主12223
 • ccc3993
  2021-9-24 9
  0
  面对如此强贴,论遇到多大阻力,只要我一息上尚存,就绝不会让它沉沦下去,这一点请楼主放心。 
 • l2798736598
  2021-10-4 10
  0
  666
返回
xiunoa
站长
282
主题数
407
帖子数
扫码访问